Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku będą obowiązywały przepisy RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z istotnymi zmianami, które niesie za sobą wprowadzenie RODO, zebraliśmy dla Państwa niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie oraz zasady na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku.

Administrator

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie uprzejmie informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane przetwarzamy w imieniu i za Państwa zgodą. Oznacza to, że Miejska Biblioteka Publiczna  w Iławie przechowuje Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy podczas zakładania przez Państwa konta czytelnika w programie MAK+ wyłącznie w celach na które wyraziliście Państwo zgodę.

Przekazywanie danych

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie powierzyła Państwa dane Zaufanemu Partnerowi -  Instytutowi Książki, który jest administratorem programu do ewidencji materiałów bibliotecznych MAK+.  Powierzenie dotyczy danych zwykłych przetwarzanych za pośrednictwem programu MAK+.

Państwa uprawnienia

Przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie oraz  Zaufanych Partnerów:

1. Jeśli udzieliliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);

2. Macie Państwo również prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie

1 .Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie polegających na:

- zakładaniu i zarządzaniu kontem czytelniczym,

- wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów.

2 .Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, którym jest:

-  monitorowanie Państwa aktywności w celu przeprowadzenia badań i analiz pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej między innymi pod kątem polityki zakupów zbiorów, poprawy oferowanych  usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników (badanie rynku czytelniczego);

-  prowadzenie analiz statystycznych (analiza czytelnictwa);

 - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;

-  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Osobą zajmującą się danymi osobowymi i przedstawicielem jest wyznaczony przez Miejską Bibliotekę Publiczną  inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się pod poniżej wskazanym adresem.

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prawa użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Adres kontaktowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) służy temu abyście Państwo mogli się z nami kontaktować  w sprawie swoich danych oraz realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi.

Zastrzegamy Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

Ręczymy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Państwa dane.

Korzyści z przetwarzania danych

Wymagamy podania przez użytkowników następujących danych osobowych, abyśmy mogli świadczyć usługę:

- imię / imiona

- nazwisko,

- imię ojca,

- data urodzenia,

- PESEL,

- kategoria społeczna,

- seria i nr dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- telefon stacjonarny

- telefon komórkowy,

- adres e-mail,

- adres zameldowania,

- adres zamieszkania, (jeśli inny niż zameldowania),

- adres zakładu pracy lub szkoły,

- imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna,

- narodowość

Podanie danych jest dobrowolne.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe do chwili, kiedy nie zgłosicie Państwo słownej deklaracji o trwałym usunięciu Państwa danych z bazy czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, w celach:

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-  statystycznych i archiwizacyjnych,

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe są nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Posiadając w bazie Pani/Pana dane jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowaniach. Dzięki temu zbiory i usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej będą lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Facebook

Godziny otwarcia

poniedziałek: 1000 - 1800 wtorek: 1000 - 1800
środa: 900 - 1500
czwartek: 1000 - 1800
piątek: 1000 - 1800
sobota: 800 - 1500

Ilość odwiedzin


DzisiajDzisiaj70
WczorajWczoraj60
W tym tygodniuW tym tygodniu555
W tym miesiącuW tym miesiącu225
ŁącznieŁącznie3367096